Vochtdoorslag door poreuze gevel of slechte voegen. Oplossingen.


Hydrofuge,

Gevelbekleding,

Hervoegen,

Bezetten

Oorzaken vochtinfiltratie

Vochtplekken op het metselwerk aan de buitenmuur en eventueel zelfs aan de binnenzijde van een woning komt voornamelijk voor bij gevels die gericht zijn op het zuid-zuidwesten. Dit komt omdat de wind in België voornamelijk uit het ZW komt. De ZW wind is de regenbrengende wind. Waterinfiltratie langs gevels kent een direct verband met slagregen. Het zijn dus voornamelijk de naar het zuiden, westen en vooral zuidwesten gerichte gevels die zeer sterk onderhevig zijn aan vochtinsijpeling. Om vochtinfiltratie langs gevels tegen te gaan kan men opteren om de buitenmuur te impregneren. Hierbij zal men het buitenmetselwerk voorzien van een kleurloos vochtwerend product. Een belangrijk aandachtspunt bij deze behandeling is dat de buitenmuur in goede staat moet zijn (en dus zeker geen scheuren mag vertonen). Daarnaast moet de buitenmuur uit compacte materialen bestaan.

Vochtwering door hydrofobering van de buitengevel.

Poreuze materialen kunnen water-werend worden gemaakt. Belangrijk aan zulke water-werende producten is dat ze de waterabsorptie beperken, zonder dat de waterdampdiffusie sterk wijzigt. D.w.z dat de steen nog steeds zal opdrogen op dezelfde manier maar het doorslaand vocht wordt een halt toegeroepen.

Vraag Info

Krijg vrijblijvend advies

Elke ondergrond heeft een bepaalde oppervlaktespanning. Wanneer deze oppervlaktespanning groter is dan deze van water, dan spreken we van capillariteit. Bij capillariteit is er sprake van wateropname.
Om dit tegen te gaan, gaan we een waterwerende laag toebrengen, ook wel impregneren genaamd. Bij impregnatie wordt de oppervlaktespanning van de gevelsteen verlaagd waardoor de omringende deeltjes (waaronder water) in veel mindere mate worden aangetrokken in de gevel. De gevel wordt hydrofoob (waterwerend): de onderlinge aantrekking tussen de waterdeeltjes is dus groter geworden dan de aantrekking tussen de waterdeeltjes en het muuroppervlak. Muurimpregnatie heeft dus voornamelijk een invloed op de structuur van de gevelsteen en niet zozeer op het uitzicht ervan.

Sluit Menu