Plat dak

Wanneer u woning een plat dak heeft zijn er verschillende punten die u zelf kan nakijken.
Hemelwater kan via diverse constructies zich een weg naar binnen banen: opkanten, afvoeropeningen, afvoerreservoirs etc..

Infiltratie hemelwater via de opkanten

De opkanten tegen een opgaande muur of dorpel moeten minimaal 10 cm hoog zijn vanaf het afgewerkte dakvlak, waterondoorlatend zijn en op een waterkering die in de muur aangebracht is (op dit niveau gedurende de ruwbouw) aangesloten zijn. Opkanten dienen waterdicht aangesloten te zijn en een adequate hoogte te hebben.

Hemelwater insijpeling via tapgat

Een tapgat mag niet omhooggetrokken zijn want dit zal plasvorming tot gevolg hebben zodat het gat niet goed zijn werk kan uitoefenen. Wanneer u een lek rond het tapgat opmerkt kan de oorzaak van de afvoeraansluiting afkomstig zijn, maar het lek kan ook een geheel andere oorzaak hebben.De regenafvoer

Via een vuistregel kan u bepalen welke diameter de regenafvoer moet hebben: diameter van de regenafvoer = een minimale diameter van 100 mm per 80 m² dakoppervlak. De diameter van de regenafvoerbuizen moeten minimaal overeenkomen met de diameter van de afvoeropening (het tapgat).

Tijdige reiniging van goten, afvoeren en afvoerbakjes

U kan best goten, afvoerbakjes en afvoeren tijdig reinigen (+- 2x/jaar) zodat deze voor geen verstoppingen kunnen zorgen.

Resterende check-punten: de hoeken, naden en de dakhuid

Hoeken bestaande uit lood of zink moeten zeker van een waterdichte afwerking genoten hebben. Bij slecht weer en stormweer bestaat de mogelijkheid dat regenwater achter iedere openstaande naad geblazen wordt. Voornamelijk aan de kant van het zuidwesten tot het noordwesten kan dit drastische gevolgen teweeg brengen. Als er spanningen op uw dakhuid aanwezig zijn, dan kan dit betekenen dat het waterdichtingsmembraan niet goed bevestigd werd in de randzones. Door het ontstaan van de verouderingskrimp zal de dakhuid op de randen en de afvoeren gaan trekken. Na tijdsverloop zal de dakhuid scheuren zodat er lekkages ontstaan.

 

Hellend dak

Wanneer uw woning een hellend dak heeft zijn er verschillende punten die u zelf kan nakijken.

De onderdakfolie

De onderdakfolie moet zich tot in de dakgoot uitstrekken zodat regenwater of stuifsneeuw toch nog afgeleidt wordt. Wanneer er regenwater op de onderdakfolie belandt, zal het vocht in de dakisolatie kunnen sijpelen als het onderdak niet helemaal tot over de muur en tot in de dakgoot is doorgetrokken. Deze folie moet ook naadloos aanwezig zijn en onder de kielgoot verder lopen.

De dakpannen

Dakpannen en de aansluiting ervan op de kielgoten vormen vaak een gevoelig punt omdat doorgeslepen hoeken eruit kunnen vallen. Soms kan er een tochtgat aanwezig zijn omdat er sterk golvende pannen onder schuin doorgeslepen dakpannen kunnen liggen. Dakpannen die door het slechte weer van hun positie weggeschoven zijn, moeten meteen terug in hun oorspronkelijke positie gelegd worden zodat dakschade door hevige weersinvloeden voorkomen wordt. De dakpannen moeten ver genoeg over de dakgoot aanwezig zijn.

De loodslabben

Er mogen helemaal geen gaten en scheuren in de loobdslabben aanwezig zijn en de slabben moeten een goede dikte hebben (circa 1,5 mm) zodat het de levensduur van de woning kan overtreffen. Dit lood moet met afdoende lengte over de dakpan liggen (minimaal over de eerste golf van de dakpan).

Leien bij leien daken

Het nazicht van de leien bij een leien dak is eenvoudig, want er hoeft enkel nagekeken te worden of alle leien vlot aansluiten en er geen te grote openingen tussen de verschillende leien aanwezig zijn. Iedere lei moet in een haak hangen. Een totale verankering van de voetleien is vereist zodat er geen negatieve storminvloeden plaats kunnen vinden. Een leienpan moet de voorgaande lei voor 2/3de overlappen.

 

Vochtoverlast door smeltsneeuw in de dakgoten

Iedere woning beschikt over dakgoten. Deze vereisen ook speciale aandacht zodat vochtoverlast gereduceerd wordt. In de wintermaanden ligt de dakgoot soms vol met smeltsneeuw zodat het smeltwater niet vlug afgevoerd kan worden. Hierdoor zullen de dakgoten overlopen.

Wanneer de dakgootachterzijde lager of op gelijke hoogte ligt dan de dakgootvoorzijde, dan is er een kans aanwezig dat het smeltwater via het onderdak naar binnen vloeit. Het is dus belangrijk dat de dakgootachterzijde op een hogere hoogte ligt dan de voorzijde.

Er moet ook rekening gehouden worden met het onderdak want dit dak dient voldoende ver in de dakgoot te eindigen en ook tochtdicht aangesloten te zijn. Wanneer uw woning recent voorzien is van zonnepanelen of zonneboilers zal de sneeuw uw dakgoot op een sneller tempo door de gladde oppervlakten vullen. Een tweejaarlijks onderhoud van de dakgoot is aan te raden zodat de aanwezige vervuiling de dakgoot niet meer kan verstoppen

Sluit Menu