Gemetetste kelder met wijnrekken

Bij vochtproblemen in een kelder geconstrueerd uit bakstenen dient men rekening te houden met een specifieke traditionele opbouw. Kelders uit bakstenen werden in het verleden alleen gebouwd op relatief droge plaatsen. Bij het uitgraven van deze kelder werd er vroeger een droogzuiging geplaatst, daarom werden de kelders nooit onder het grondwaterpeil geplaatst. Het grondwaterpeil zal alleen stijgen na een stevige regenbui. De schommelingen in het grondwaterniveau bedragen tussen de winter- en zomermaanden vaak maar enkele decimeters.

Lekken in oude bakstenen kelders zijn vaak op te merken door de aanwezigheid van afgetekende vlekken op de muren die op aardoppervlakniveau stoppen. De voorgeschiedenis van de kelder en de omstandigheden kunnen hier van belang zijn. Vragen die u hierbij kan stellen zijn: Zijn de vochtvlekken al lang aanwezig of was deze kelder oorspronkelijk droog? Waar manifesteerde de eerste vochtvlek zich? Is er een verband aanwezig met recente weeromstandigheden zoals dooisneeuw of regenval? Is er een sterke geur in de kelder aanwezig?

Vochtproblemen in kelder uit betonblokken

Vanaf de jaren ’70 werden kelders uit gemetselde betonblokken op een ter plaatste gestorte betonplaat opgetrokken. De betonblokken muur kan geconstrueerd zijn uit één rij betonblokken van 30 cm breed of 2 rijen van 14 cm breed. Normaal gezien werd deze kelder langs de buitenzijde gecementeerd en met koolteer afgestreken. Betonblokken kelders worden soms lager dan het grondwaterpeil geplaatst. Bij de constructie werd de aanliggende grond met behulp van bronbemaling, een dieptepomp of droogzuiging eerst droog gezogen waardoor het grondwaterpeil tijdelijk gereduceerd werd totdat de bouwconstructie voldoende hoog opgebouwd was. Bij het uitzetten van de pompen ging het water onder de grondwaterspiegel terug naar het oorspronkelijke niveau.

Wanneer na het uitzetten van de droogzuiging vrij snel vochtvlekken in de betonblokken kelder aanwezig zijn, dan kan het zijn dat de geplaatste waterdichting niet foutloos uitgevoerd is. Wanneer het verschijnen van de vochtproblemen samengegaan is met het vallen van hevige neerslag, dan kan dit een onjuist beeld geven. Wanneer de bouw nog niet winddicht gemaakt is, kan de correcte oorzaak ook nog ergens anders liggen. Voor een concrete diagnose kan u beroep doen op onze ervaren deskundigen, zij stellen met behulp van hun waarnemingen en vaststellingen een correcte diagnose.

De vochtvlekken die hierboven als vochtproblemen in de betonblokken kelder aanwezig zijn, zijn niet ontstaan door lekkend grondwater. Wanneer er zich een lek voordoet bij een dubbele keldermuur zal het vocht in de buitenste rij betonblokken naar beneden vloeien en onderaan bij de hoek van de vloer met de muur eruit vloeien en door de binnenste keldermuur tot in de betonblokken kelder terechtkomen.

kelder in cementplaten

Vochtproblemen in kelder uit gestort beton

Kelders bestaande uit ter plaatste gestort beton kunnen op verschillende plaatsen vochtproblemen vertonen. Wanneer de beton een dikte van 20-30 cm heeft, dan moet deze in principe helemaal waterdicht zijn, indien de aannemer alle regels goed gevolgd heeft. Iedere aansluiting en naad tussen de verscheidene stortfases vormen een risico. De ankergaten die dienen om de bekistingspanelen stevig bij elkaar te houden kunnen ook gaan lekken. Er zijn dus verschillende vochtproblemen in kelders uit gestort beton mogelijk. Hieronder staan een paar voorbeelden van vochtvlekken die in deze kelders voor kunnen komen weergegeven.

Wanneer het beton niet goed is aangedrild dan kan er een zichtbare grindnest aanwezig zijn.

Bij een groter lek bestaat de kans dat er bruine of geelzwarte vlekken afgezet worden. Dit komt omdat er naast kalk ook slib aanwezig is. Wanneer de kleur van de vlek helder blijft, dan moet er verder opzoek gegaan worden naar de correcte oorzaak.

Wanneer er een lek aanwezig is in de hoek tussen de vloer en de muur dan zal het lek een typisch karakter vertonen. Na een tijdje zal er kalk afgezet worden onder de vorm van witte vlekken.

Behandeling van vochtige kelders gebeurt door onze afdeling Bouwprotect, die zich specifiek toelegt op vochtproblemen in ondergrondse constructies.

Sluit Menu