Kruipkelderisolatie met EPS chips of parels op de bodem

Ook een vochtige kruipruimte is vaak de oorzaak van vochtproblemen omdat een vochtige kruipruimte mogelijk een belangrijke bron van waterdamp is voor de bovenliggende woning. De toevoerweg van het vocht uit de kruipruimte naar de woonvertrekken is de opstijgende en waterdamp bevattende lucht uit de kruipruimte, door openingen in de vloer. Ook stenen vloeren zijn niet dampdicht. De lucht in de woonkamers met een betonnen vloer tussen kruip- en woonruimte is voor ongeveer 10% procent afkomstig uit de kruipruimte. Soms loopt dit percentage zelfs op tot 50%. Ook via de openingen in de vloer waarlangs de dienstleidingen van gas, water en elektriciteit vanuit de kruipruimte naar de woonruimten komen ontsnapt damp. De mate waarmee dit gebeurt hangt onder meer af van luchtdrukverschillen tussen de kruipruimte en de woning, de temperatuur in de kruipruimte, de (water)dampdruk in de kruipruimte en de ventilatie van de kruipruimte.

Bodemisolatie met eps gemaakt uit gerecycled polystyreen

Bij dit systeem geldt

• bodem warmt nauwelijks op, blijft koud
• condensatie op bodem, niet op vloer • luchtvochtigheid daalt met 20% • verhoging temperatuur vloer ca. 4° C
• ventilatie overbodig

Isolatie in de kruipkelder

EPS in de praktijk:

• werkt beter dan vloerisolatie tegen vocht
• bespaart 3-6 m³ gas/m² bodemoppervlakte
• verlaagt de relatieve vochtigheid in kruipruimtes met 20-40%, afhankelijk van het seizoen
• verhoogt de vloertemperatuur met ca. 4° C
• zeer geschikt voor waterige/vochtige kruipruimtes: EPS drijft
• verlengt de levensduur van gas/cv-leidingen
• gemakkelijk en snel aan te brengen (< 1 uur voor 2 beukige, goed toegankelijke kruipruimtes)
• gemakkelijk en snel te verplaatsen

EPS systeem: vlakke laag (bij vochtige kruipruimte)

1 Comfort-winst (warme voeten en droog)
2 Milieu-winst (reageert niet met omgeving)
3 Gezondheids-winst (goed voor u, slecht voor huismijt)
4 Financiële-winst (terugverdiend in 3-5 jaar)
5 Onderhouds-winst (minder vocht)
Isolatie aan de onderzijde van de vloer in de kelder.

Kruipkelderisolatie via het plafond van de kruipruimte: pu projectie

Een koude kruipruimte geeft een koudestraling aan de vloer daarboven, door de onderzijde van de vloer in de kruipruimte met PUR te isoleren krijg je een vloer die veel langzamer afkoelt. Met een kruipkelderisolatie van 6 cm vermijd je de snelle afkoeling van de vloer. Hierdoor houdt de vloer langer de gegenereerde warmte vast. Kruipkelderisolatie gaat meestal gepaard met een gerealiseerde R waarde van 1.7 tot 2.00.

R waarde

De warmteweerstand R (m2 K/W) geeft het thermisch isolerend vermogen aan. De materiaaldikte van de kruipkelderisolatie wordt gedeeld door de lambda-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter isolerend dus. Je hebt nog wel een klein verschil tussen Rd en de rekenwaarde Ru. De warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m2 K) (vroeger noemde men dit de k-waarde) is de waarde omgekeerd aan de som van alle R-waarden. Een goed geïsoleerde constructie heeft dus een zo hoog mogelijke R-waarde en een zo laag mogelijke U-waarde.

 

Sluit Menu