R waarde versus U waarde

De warmteweerstand R (m2 K/W) geeft het thermisch isolerend vermogen aan. De materiaaldikte wordt gedeeld door de lambda-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter isolerend dus. Je hebt nog wel een klein verschil tussen Rd en de rekenwaarde Ru. De warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m2 K) (vroeger noemde men dit de k-waarde) is de waarde omgekeerd aan de som van alle R-waarden. Een goed geïsoleerde constructie heeft dus een zo hoog mogelijke R-waarde en een zo laag mogelijke U-waarde.

 

Sluit Menu