Voorstelling capillaire beweging in steen

Capillaire werking

Ieder traditioneel metselwerk dat meteen met de bodem in contact staat kan aan opstijgend vocht door capillariteit onderhevig zijn, zelfs wanneer het metselwerk uit blokken van gering poreus materiaal (zoals porfier, silicaatachitge keien, blauwe hardsteen enz.) of breuksteen bestaat. Bij voorgaande materialen zal de mortel als transportmiddel dienen. De grote van de capillaire wateropzuiging in de muur is afhankelijk van de betreffende materialen, de muurdikte, het zoutgehalte in de muur en het verdampingsvermogen.

Capillaire werking in de poriën van poreuze materialen zoals bakstenen

 Capillaire opstijging kan in poreuze materialen plaatsvinden. Meestal bevatten deze materialen poriën die met elkaar verbonden zijn. Langs deze verschillende poriën kan het water zich verplaatsen. Daar bakstenen poreuze materialen zijn kan het water dat in de baksteen aanwezig is zich in de poriën van de baksteen verplaatsen en dit van de grote naar de kleine poriën toe. Grote en kleine poriën zijn in de baksteen met water gevuld daar waar in de steen een hoog vochtgehalte heerst, enkel de kleine poriën zijn in de baksteen met water gevuld daar waar in de steen een laag vochtgehalte heerst.  De waterverplaatsing in bakstenen door opgezuiging komt tot stand door de capillaire krachten. Deze krachten ontstaan door een wisselwerking tussen de poriewanden en het water. Ieder materiaal dat in het metselwerk aangewend wordt bevatten poriën in de massa. Het gehele poriën volume dat in het materiaal aanwezig is duidt de mate van porositeit aan.

 

Voorstelling capillaire opstijging onder de vorm van buizen (poriën)

capillaire bewegingCapillaire opstijging kan best voorgesteld worden onder de vorm van verschillende buizen die poriën voorstellen. Onderstaande afbeelding geeft de voorstelling van capillaire opstijging weer. Wanneer u de eerste porie (buis 1) bekijkt dan ziet u dat het water aan de wanden opgetrokken wordt. Dit wordt ‘welving’ genoemd en ontstaat aan de twee buiszijden. Bij porie twee (buis 2) ziet u dat de buisdiameter verkleind is en bij een zekere diameter komen de snijpunten van de ontstane welvingen met de waterspiegel zeer dicht bij elkaar zodat ze elkaar aanraken. Hier wordt er een ‘kuiltje’ gevormd. Bij porie 3 (buis 3) is de buisdiameter nog harder verkleind dan bij porie 1 en 2, hier ontstaat een ‘capillair’. De identieke krachten die voor het ontstaan van de welvingen gezorgd hebben, zullen nu voor het omhoog zuigen van het water zorgen.

Capillaire werking ongedaan maken

Door de muren te injecteren worden de poriën van de muren volledig verzadigd. Hierdoor zal het zuigend effect van de muren die onderhevig zijn aan vochtproblemen volledig verdwijnen. De gekeurde injectiegels worden geïnjecteerd in de muur en zullen de poriën traag maar zeker op korte termijn volledig vullen.

Sluit Menu