Vochtproblemen aan hellend dak vaak te wijten aan slechte luchtdichtheid

Vroeger werd vaak gedacht dat een lucht- en dampscherm voldoende was om een goede luchtdichtheid van het dak te verwezenlijken. Hier moet de opmerking gegeven worden, dat de begeerde luchtdichtheid ook door de kwalitatieve afwerking van de voegen en aansluitingen bepaald wordt. Dit is een van de oorzaken dat er voor gezorgd heeft dat er de nodige oplettendheid gevestigd moet worden aan de naadloosheid van het lucht- en dampscherm. De nieuwe ontwikkelde classificatie kan u in deze materie verder helpen. Voor een luchtdichtheidsanalyse van uw dak of andere constructies kan u steeds terecht bij Think Energy.

Nieuwe classificatie voor hellende daken

Bij hellende daken is de kans op inwendige vochtproblemen door condensatie, grotendeels aan het gekozen onderdak en de lucht- en dampdichtheidsprestaties van de dakopbouw verbonden. Door de resultaten van een actueel onderzoek is er ondertussen een up-to-date classificatiemethode  voor onderdaken en de luchtdichtheid van geïsoleerde hellende daken geïntroduceerd. De nieuwe classificatie heeft ervoor gezorgd dat als een hellend dak van isolatiemateriaal voorzien wordt, dit ook luchtdicht afgewerkt moet worden. De classificatie helpt u een goede keuze maken voor een perfecte reële luchtdichtheidsgraad bij het onderdak en het lucht- en dampscherm.

De verschillende luchtschermklassen in de classificatie

 

De classificatie bevat drie luchtdichtheidsniveaus. In de luchtschermklasse Lo, wordt geen aandacht gevestigd op de luchtdichtheid en hierdoor heeft deze klasse een schaderisico, zodat deze klasse niet meer acceptabel is voor verwarmde bouwconstructies. Met luchtschermklasse L1, kan het theoretische luchtdichtheidsniveau gehaald worden en dit door bepaalde basisregels in acht te nemen. Klasse L2 kan door het voltooien van een pressurisatieproef behaald worden, hierbij worden de luchtdichtheidsprestaties gecontroleerd. De bedoeling van deze proef is om onvermijdbare lekken op te zoeken en deze zo goed mogelijk te herstellen.

Een goede methodiek om vochtproblemen in hellende daken te voorkomen

Een luchtdichte dakopbouw is ongetwijfeld een essentieel aandachtspunt. Dit is eveneens zo voor de selectie van het onderdak. Voor een goed drogende werking van het dak, wordt er geadviseerd om alleen te kiezen voor dampopen onderdaken. Deze zijn van het type S1 (Sd, onderdak < of = 0,5 m) of het S2 type (Sd, onderdak < of = 0,05 m). Onderdaken die over een Sd-waarde van meer dan 0,5 m beschikken, worden tegenwoordig zeer hard afgeraden.

 

De dampdiffusieweerstand van de aanwezige lagen, dient best af te nemen en dit van binnen naar buiten, zodat vochtproblemen ten gevolge van waterdampdiffusie door het dak niet voor kunnen komen. De lagen die aan de warme zijde van de isolatie aanwezig zijn, dienen voldoende dampremmende kenmerken te vertonen. Deze dienen dus best als dampscherm dienst te doen.

Samenvatting vochtproblemen hellende dak

Een ononderbroken lucht- en dampscherm zijn zeer belangrijk voor het voorkomen van vochtproblemen in hellende daken. De recent ontwikkelde classificatiemethode bevat verschillende klasses van lucht- en dampschermen en onderdaken. Deze classificatie laat u als bewoner bij het isoleren van hellende daken een goede keuze maken, zodat uw dak van een luchtdichte afwerking geniet. De luchtschermklassen L1 en L2 scoren het best.

Het opvolgen van het keuzeadvies voor dampopen daken is zeker aan te raden: (S1: Sd, onderdak < of = 0,5 m en S2: Sd, onderdak < of = 0,05m). Onderdaken met een grotere Sd-waarde dan 0,5 m worden sterk afgeraden. De sterkte van de waterdampdoorlaat door de aanwezige materialen, dient best van binnen naar buiten af te nemen. Vochtproblemen door de stroming van waterdamp, zullen hierdoor vermeden worden. De lagen aan de warme isolatiekant dienen best als dampscherm dienst te doen zodat ze goede dampremmende kenmerken vertonen.

Sluit Menu