No 1: Opstijgend vocht of Optrekkend vocht

vochtproblemen opstijgend vochtEen verkeerd of niet geplaatste vochtkerings-laag is nogal dikwijls de oorzaak van gevolgschade bij opstijgend vocht. Om vochtproblemen door opstijgend vocht definitief op te lossen gebeurt er eerst een vooronderzoek waarna beslist wordt welke methode er zal gehanteerd worden. De meest gebruikte methode om capillaire beweging van opstijgend vocht te stoppen is het injecteren van de muren. Injecteren van de muren gebeurt het beste met een product bestaand uit 4 polymeren. Het product bevat geen water of zouten. Op de pagina behandeling opstijgend vocht staat meer over vochtbestrijding.

Er zijn verschillende kenmerken die het herkennen van opstijgend vocht vereenvoudigen (zie op andere pagina’s). Volgende materialen kunnen bij vochtproblemen door opstijgend vocht worden behandeld: Volle baksteenmuren, Natuursteenmuren, Gevelsteen, Cellenbeton, Holle en volle betonblokken, Poroton steen, Holle baksteen of snelbouwsteen, Silicaatsteen, Zand-cement ondervloer of chape.

Het grondwater dat steeds in meer of mindere mate aanwezig is in de grond kan door het ondergrondse metselwerk opgezogen worden. Door capillariteit komt het water in het bovengrondse metselwerk terecht.

No 2: Condensatie

 Schimmel door condens in een badkamerAls warme, met vocht verzadigde lucht, een koud oppervlak bereikt ontstaat er condens. Dit verschijnsel wordt dauwpunt-condensatie genoemd. Het vocht kan schade aanrichten op zichtbare en niet zichtbare plaatsen. Een gemiddeld gezin van vier personen, produceert per dag 15 liter water dit in de vorm van damp. Het grootste deel komt door uitademen van lucht. Ook bij koken, afwassen, douchen en drogen van wasgoed komt er veel vocht in de vorm van waterdamp in de woning. Condensatie op muren is  veelal de combinatie van twee oorzaken. Een fout in de constructie in combinatie met het bewonersgedrag. Aan het bewonersgedrag kan je veelal weinig bijsturen, de constructiefout kan altijd opgelost worden.

No 3: Kelder

tekening_vochtprobleem_kelderWanneer er helemaal geen ventilatie in een kelder aanwezig is, zal de luchtvochtigheid in de kelder stijgen. Schimmels, condensatie, corrosie zijn het gevolg van de hoge luchtvochtigheid in combinatie met koude vlakken. Daarbovenop bestaat de kans dat het vocht in het metselwerk op zal stijgen naar hoger gelegen verdiepingen. Lekken in de constructie kunnen uw kelder laten vollopen met water. De lekken kunnen allerlei oorzaken hebben. De kimnaden dienen eerst geïnspecteerd te worden, doorgangen voor elektriciteit en andere nutsvoorziening zijn ook een teer punt. Vervolgens zijn er nog de scheuren in vloer en wand. De ganse constructie kan aangetast zijn door ouderdomsdegradatie.

Bij vochtproblemen in kelders kan je opteren voor verschillende methoden. Een nieuwe bekuiping is dan wel het doeltreffendst maar is ook de duurste oplossing. Bij renovatie van de kelder dienen eerst alle actief lekkende scheuren hersteld te worden, vervolgens wordt de kelder grondig gereinigd. Daarna kan er gestart worden met het aanbrengen van een waterdichte bezetting. In sommige gevallen volstaat het om bij kleine lekken een herstellingen uit te voeren waardoor het kostenplaatje toch een stuk lager ligt bij de totale vochtbestrijding in de kelder. Hier geld geen tienjarige garantie gezien het een plaatselijke herstelling is, maar het kostenplaatje is dan ook heel stuk lager.


Vochtproblemen in huis nr 4: Kruipkelder

tekening_vochtprobleem_kruipkelderEen vochtige kruipruimte is vaak de oorzaak van vochtproblemen in gans de woning omdat een vochtige kruipruimte mogelijk een belangrijke bron van waterdamp is voor de bovenliggende woonruimte. Het vocht in de gesloten ruimte geraakt niet weg en zal door dampspanning de ganse woning besmetten. Een vochtige kruipruimte is tevens een kweekvijver voor insecten en dan vooral muggen.

Een vochtige kruipruimte heeft een nefast effect op de energiefactuur, bij isolatie van de kruipruimte verhoog je de vloertemperatuur met enkel graden waardoor het vochtgehalte (condens) verminderd in de woonruimte De vloer is het enige energieoppervlak waar we bijna altijd mee in contact zijn en dat ons comfortgevoel rechtstreeks beïnvloedt. Een goed geïsoleerde kruipruimte is daarom onontbeerlijk in elke woning. Bovendien vermijdt door de juiste isolatie ook vochtige vloeren, die dikwijls ontstaan door oppervlaktecondensatie.

Vochtproblemen in huis nr 5: Vocht in het schoorsteenkanaal

vochtprobleem aan schouwmantel Een lekkende en doorslaande schoorsteen en vochtvlekken op de muur ter hoogte van de schouw. Het signaal dat er een probleem is met de schoorsteen. Schoorstenen worden gedurende hun hele leven blootgesteld aan allerlei verwoestende invloeden. Snelle temperatuur wisselingen en aantasting door zure rookgassen doen een voortdurende aanslag op de constructie van de schoorsteen intern en het voegwerk extern. Bij het plaatsen van HR ketels en nieuwe kachels wordt de schouwtemperatuur naar beneden gehaald om een hoger rendement te hebben. In niet waterdichte/geïsoleerde schouwconstructies geeft dit na enige tijd vochtproblemen door interen condens omdat het douwpunt binnen de schouw komt te liggen.

Vochtproblemen in huis nr 6: Vloer en parket

schade aan parket door een vochtprobleem Van onderuit inwerkend vocht en restvocht zullen het parket beschadigen. Indien de ondergrond niet degelijk is voorbereid op vlak van vochtgehalte krijgt men gegarandeerd op termijn beschadigde parket, meestal onherstelbaar. Als de parketeur ter plaatse komt dient hij eerst een vochtgehalte van de ondergrond te bepalen. In nieuwbouw woningen geeft dit zelden problemen maar bij renovatie is dit een heel ander verhaal. Een mooie parket dient op een gegarandeerde droge ondergrond aangebracht te worden om teleurstellingen in de toekomst te vermijden. Speciaalgrondering is een techniek om succesvol preventief ingezet te worden tegen de schadelijke gevolgen van opstijgend vocht in de vloer. Een doordachte behandeling kan uw parket beschermen. Onze applicatie beschermt het parket tegen invloeden van vocht uit de vloer.

Vochtproblemen in huis nr 7: Doorslaand vocht op het gevelvlak

vochtprobleem Gevel voegen Wanneer u op een binnenzijde van een buitenmuur op onregelmatige plaatsen vochtvlekken ziet hebt u veel kans te maken te hebben met doorslaand vocht van de buitengevel, meestal veroorzaakt door mortelbaarden en/of vuil in de spouw. Vochtschade langs de buitenzijde kan veroorzaakt worden door aantasting van de gevelsteen en/of voegen. Fysische aantastingen zoals regen, wind, zon en vorst veroorzaken ernstige degradatie aan gevelstenen.

Verder heb je nog chemische aantasting zoals zouten en zure regen. Biologische aantastingen zijn algen, mossen, schimmels en bacteriën. Indien de gevel nog in goede staat is volstaat het meestal om de gevel te impregneren. Maar in andere gevallen zal bij de vochtbestrijding eerst overgegaan worden tot reinigen en renovatie van de gevel alvorens een behandeling tegen doorslaand vocht succesvol kan uitgevoerd worden. Wij werken met kwaliteitsproducten en deze worden dan ook in onze offertes genoemd. Het is mogelijk dat de voegen niet meer in goede staat zijn. Dan zal er moeten overwogen worden of de gevel moet hervoegd worden alvorens tot het impregneren wordt overgegaan.

Vochtproblemen in huis nr 8: Hemelwater via het dak

vochtprobleem lek plafondUw woning kan ook via het dak vochtoverlast ondervinden. Er zijn verschillende soorten daken: Het plat dak en het hellend dak zijn de meest voorkomende constructies vanwaar hemelwater vochtoverlast kan veroorzaken. Bovendien kan via de dakgoten hemelwater de oorzaak van vochtproblemen zijn.
Het kan een hele tijd duren alvorens u doorheeft dat u met een lek zit. Dit probleem dient per voorrang opgelost te worden. Door een slecht dak kan er heel wat gevolgschade ontstaan.

Vochtproblemen in huis nr 9: Betonrot

vochtprobleem betonrot terrasBetonrot is een algemeen begrip dat zeer vaak gebruikt wordt voor betonschade. In de meeste gevallen wordt met deze term de schade bedoeld die veroorzaakt wordt door het roesten van het beton in de aanwezige wapening. Doordat het roest uit zal zetten zal het beton gaan barsten. Deze expansieve reactie is sterk nadelig voor het gehele beton en de sterkte ervan.Los van de bewapening kan door vorst, zouten en zure regen de hechting van het beton degraderen, gevolg is dat bouwdelen bovenop het beton aan kwaliteit moeten inboeten en er gevolgschade ontstaat in de aangrenzende bouwdelen. Betonrot degradeert het ganse gebouw en waardoor de vastgoedwaarde sneller daalt dan de eigenlijke kostprijs om te repareren.

Vochtproblemen in huis nr 10: Condens binnenzijde van dakconstructie

vochtprobleem condens zolder onderdakHet is mogelijk dat uw woning last ondervindt van vochtproblemen via het hellend dak maar welke niets te maken heeft met een lekkend dak. Voor het voorkomen van deze vochtproblemen is het onderdak, een goede luchtdichtheid en een ononderbroken lucht- en dampscherm van belang. Schimmels zijn meestal het gevolg, gevaarlijk voor permanente schade.

 

Oorzaken van vochtproblemen in gebouwen, schematisch overzicht:

In onze overzichtstabel op deze website vindt u verschillende oorzaken van bepaalde vochtverschijnselen terug. Door deze uit te lezen krijgt u een beeld van het vochtprobleem waar u eventueel mee te maken heeft.


Wij kunnen helpen

Als specialist in vochtbestrijding kunnen wij u begeleiden in dit herstelproces bij vochtproblemen en u een oplossing aanbieden. Door een juiste benadering zien de oplossingen er een stuk eenvoudiger uit. Via een telefonisch interview kunnen wij door gerichte vraagstelling reeds een oorzaak van actuele vochtproblemen bij benadering vaststellen. Wij kunnen u een vrijblijvend eerstelijnsadvies geven. Aarzel niet om ons te contacteren.

Sluit Menu