Vocht in de woning trekt niet welgekomen gasten aan

Dikwijls zeer klein en weinig waarneembaar.

Zilvervisje in de woning

Algemeen

 • Het zilvervisje Lepisma Saccharina L. komt zeer algemeen in gebouwen voor. Het zilvervisje lijkt sterk op het ovenvisje.
 • Het is van groot belang dat men de juiste soort vaststelt. (aangezien beide soorten totaal verschillende eisen stellen aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin ze voorkomen).

Uiterlijk

 • Een vleugelloos insect: lengte 7 – 11,5 mm; het lichaam is bedekt met fijne schubben; de vorm van een “worteltje” met twee lange antennen aan de kop en 3 aanhangsels aan het achterlijf; zilverkleurig; snelle, slangachtige bewegingen.

Ontwikkeling

 • onvolledige gedaanteverwisseling.
 • eistadium: bij 25 graden Celsius en 75% luchtvochtigheid ca. 28 dagen
 • Eieren zijn ongeveer 0,5 – 1,0 mm lang
 • larvale stadium: de nimfen vervellen ca. 8 a 9 maal
 • levensduur: afhankelijk van temperatuur en vochtigheid ca. 2 – 3 jaar.

Leefwijze

 • lichtschuw; leven overdag verscholen
 • voedsel: vooral koolhydraten, zoals zetmeel, vochtige granen en meel, maar vooral stijfsel, bepaalde lijmen, e.d. Tevens worden schimmels en/of kleine dode insecten en mijten genuttigd. Zilvervisjes kunnen enige maanden zonder voedsel
 • temperatuur: gemiddeld 25 graden Celsiusis een optimaal klimaat voor het zilvervisje
 • relatieve luchtvochtigheid: het zilvervisje prefereert een vochtige omgeving (rel.vocht. 75% of meer).

Schade

 • Indien zilvervisjes in grote aantallen voorkomen (vochtige omgeving), dan kunnen ze schade veroorzaken aan o.a. papier, behang en boeken (vooral bepaalde lijmsoorten), kleding van synthetisch materiaal, enz.
 • In de vochtige atmosfeer, waarin zilvervisjes voorkomen, zal ook schimmelvorming plaatshebben en ook deze schimmels worden door genoemde insecten gegeten. Schade van enige betekenis veroorzaakt door zilvervisjes komt slechts voor wanneer ze in grote aantallen voorkomen.

Verspreiding  van zilvervisjes

 • Zilvervisjes komen zeer algemeen voor en kunnen op allerlei manieren met producten en materialen meekomen

Wering

 • Als ze regelmatig in aantallen worden aangetroffen, duidt dit erop dat in de betreffende ruimte een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst.
 • De bestrijding zal dan in de eerste plaats moeten bestaan uit het scheppen van een droge atmosfeer. Dit kan men bereiken door zoveel mogelijk te luchten bij droog weer en eventueel daarmee gepaard gaande, droog stoken.
 • In een droge atmosfeer kunnen zilvervisjes zich nauwelijks handhaven. Gebruik van insecticiden is in het algemeen niet nodig en zelfs af te raden als niet eerst maatregelen worden getroffen om de relatieve luchtvochtigheid te laten dalen.
 • Eerste bewoners van een nieuw huis willen wij er nog wijzen, dat beton lang vocht afgeeft, waardoor in bepaalde ruimten zeer plaatselijk een atmosfeer met een hoge relatieve vochtigheid kan ontstaan. Hier zal dus in elk geval flink gelucht en (bijv. met een hete luchtapparaat) gestookt moeten worden.
 • Soms kunnen de kastjes onder het aanrecht vochtig zijn, vooral als zij van hout gemaakt zijn. Vaak ligt de oorzaak bij een min of meer lekkende, niet goed aangesloten gootsteenafvoer. Hieraan zal dan aandacht moeten worden besteed
Sluit Menu