Rodinia kop website
asbest attest voor Vlaanderen

ASBESTATTEST

Het asbestattest is een certificaat dat aantoont of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw.

Sinds 23 november 2022 heb je in België een geldig asbestattest nodig bij de verkoop van een woning of ander gebouw dat vóór 2001 is gebouwd.