Rodinia kop website

Kelder waterdicht maken door aannemer of firma.

Een kelder geconstrueerd uit bakstenen werd in het verleden alleen gebouwd op relatief droge plaatsen. Bij het uitgraven van deze kelder werd er vroeger een droogzuiging geplaatst, daarom werden de kelders nooit onder het grondwaterpeil geplaatst.

Het grondwaterpeil zal alleen stijgen na een stevige regenbui. De schommelingen in het grondwaterniveau bedragen tussen de winter- en zomermaanden vaak maar enkele decimeters.

Kelder waterdicht maken

Lekken in oude kelders zijn vaak op te merken door de aanwezigheid van afgetekende vlekken op de muren die op het maaiveld-niveau stoppen. Vragen die u hierbij kan stellen: Zijn de vochtvlekken al lang aanwezig of was deze kelder oorspronkelijk droog?

Waar manifesteerde de eerste vochtvlek zich? Is er een verband aanwezig met recente weersomstandigheden zoals dooisneeuw of regenval? Is er een sterke geur in de kelder aanwezig?

Aannemer dichtingswerken

Afhankelijk van de situatie zal de aannemer bepalen welk dichtingssysteem of applicatie het beste past bij uw gebouw.

Vochtproblemen in een kelder uit betonblokken

Vanaf de jaren ’70 werden kelders uit gemetselde betonblokken op een ter plaatste gestorte betonplaat opgetrokken. De betonblokken muur kan geconstrueerd zijn uit één rij betonblokken van 30 cm breed of 2 rijen van 14 cm breed. Normaal gezien werd deze kelder langs de buitenzijde gecementeerd en met koolteer afgestreken. Betonblokken kelders worden soms lager dan het grondwaterpeil geplaatst. Bij de constructie werd de aanliggende grond met behulp van bronbemaling, een dieptepomp of droogzuiging eerst droog gezogen waardoor het grondwaterpeil tijdelijk gereduceerd werd totdat de bouwconstructie voldoende hoog opgebouwd was. Bij het uitzetten van de pompen ging het water onder de grondwaterspiegel terug naar het oorspronkelijke niveau.

Controle door aannemer kelder dichten

Wanneer na het uitzetten van de droogzuiging vrij snel vochtvlekken in de betonblokken kelder aanwezig zijn, dan kan het zijn dat de geplaatste waterdichting niet foutloos uitgevoerd is. Wanneer het verschijnen van de vochtproblemen samengegaan is met het vallen van hevige neerslag, dan kan dit een onjuist beeld geven. Wanneer de bouw nog niet winddicht gemaakt is, kan de correcte oorzaak ook nog ergens anders liggen. Voor een concrete diagnose kan u beroep doen op een ervaren aannemer kelderdichting, met behulp van zijn waarnemingen en vaststellingen kan een correcte oplossing voorgesteld worden.

De vochtvlekken die hierboven als vochtproblemen in de betonblokken kelder aanwezig zijn, zijn niet ontstaan door lekkend grondwater. Wanneer er zich een lek voordoet bij een dubbele keldermuur zal het vocht in de buitenste rij betonblokken naar beneden vloeien en onderaan bij de hoek van de vloer met de muur eruit vloeien en door de binnenste keldermuur tot in de betonblokken kelder terechtkomen.

Kelders vochtvrij maken met ventilatie

Wanneer er helemaal geen ventilatie in de kelder aanwezig is, zal de luchtvochtigheid in de kelder stijgen, zodat deze ongeveer 100 % bedraagt. Schimmels, condensatie, corrosie en houtrot zijn het logisch gevolg van de hoge luchtvochtigheid. Dit is geen goed klimaat om de kelder voor recreatie en/of stockageruimte aan te wenden. Daarbovenop bestaat ook nog de kans dat het vocht in het metselwerk op zal stijgen naar hoger gelegen verdiepingen.

Wanneer er maximaal geventileerd wordt zoals voorgeschreven staat in de ventilatienormen van bijvoorbeeld residentiële gebouwen, dan zullen bovenstaande nadelen niet meer aanwezig zijn of worden deze tot een minimum beperkt. Hierbij moet er wel gewezen worden op het risico van zoutschade aan het metselwerk. Daarom is het van belang om voor een goede ventilatie in de kelder te zorgen. Hierbij moet dus ook gelet worden dat er niet té overdadig geventileerd wordt.

Ongedwongen ventilatie of luchtrooster geen goede oplossing

Sommigen proberen vrije kelderventilatie met behulp van buitenlucht. De relatieve gemiddelde luchtvochtigheid hierbij bedraagt circa 75 tot 85 % en de temperatuur van de buitenlucht schommelt ook sterk tijdens het jaar. Tijdens de wintermaanden is de gemiddelde buitentemperatuur laag en wanneer koude lucht zijn intrede in de kelder doet zal de kelder nog kouder worden waardoor je extra condensvorming krijgt. Bij nacht is de buitentemperatuur nog lager. Een grote opmerking die hierbij gegeven kan worden is dat deze situatie een groot gevaar vormt voor het ontwilkkelen van zoutkristallisatie.

Tijdens de zomermaanden heeft de gemiddelde buitentemperatuur circa dezelfde temperatuur dan die in de kelder aanwezig is. Hierbij zal een relatieve vochtigheid van ongeveer 75% aanwezig zijn, wat een voldoende hoge vochtigheid is voor schimmelproductie. Bij zeer warm weer tijdens de dag, zal de relatieve luchtvochtigheid tot een percentage van 100% in de kelder kunnen stijgen, zodat er condensatie en schimmelproblemen zullen ontstaan. Wanneer u toch met deze ventilatievorm ventileert, dient u best uw kelderplafond thermisch te isoleren.

Kelderventilatie is een goede oplossing voor vochtige kelder

Het is dus zeker niet aan te raden om met buitenlucht te ventileren. Het afwegen van andere methoden is dus zeker geen overbodige luxe. Omdat kelders gevoelig zijn aan vocht en u bovendien deze ruimtes vaak gebruikt voor stockage van spullen en eetwaren, kunnen vochtproblemen in deze ruimte voor heel wat frustraties zorgen. Omdat de afvoer van vochtige lucht en de toevoer van verse lucht in ieder gebouw een vereiste is, is het aangeraden om uw keuze te richten op vraaggestuurde ventilatiesystemen, in plaats van te ventileren met buitenlucht met alle nadelen en bijkomende warmteverliezen tot gevolg.