Review B punt C

Lijdensweg consument – Afstraffing klant voor verkeerde levering

Op deze pagina gaan we het verhaal vertellen van een consument die verkeerde levering krijgt aangeboden en vervolgens achtervolgd wordt door schuldeisers. De pagina is nog niet helemaal klaar, maar u krijgt alvast de laatste briefwisseling ter zake.

Brief incassobureau 10/04/2024

Dank u voor uw bericht.

We snappen de vervelende situatie, maar helaas valt het onder uw verantwoordelijkheid om binnen het gestelde termijn 4 weken een retour zending te doen.
Als dit niet mogelijk was binnen het gestelde termijn diende u daar contact met de leverancier over op te nemen of een andere persoon te vragen deze retour zending te doen voor u.
Uw retour is geweigerd omdat deze niet meer binnen het retour termijn was.
U zou kunnen proberen om contact op te nemen met de leverancier om te vragen of deze alsnog bereid zijn om de retour te accepteren.

We zullen het dossier 14 dagen op pauze plaatsen zodat u het nodige kan navragen bij de leverancier.

Gelieven ons op de hoogte te houden.

Indien uw reactie uitblijft binnen het gestelde termijn, verwachten wij uw betaling binnen de 14 dagen.

Ter herhaling: de betaling t.b.v. 40,56 EUR dient te gebeuren op ons rekeningnummer ———–, als referte vermeldt u de gestructureerde mededeling: +++307521075665+++

Indien wij zonder reactie of betaling van u verblijven, zijn wij genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.

Antwoord consument

Beste, dank voor uw schrijven.

In reactie op uw laatste schrijven. Ik ken de retour wetgeving niet, dus ik ga daar niet dieper op in, maar ik hoop dat u de mail gelezen heeft waarin uw opdrachtgever aangeeft dat hij het zal komen ophalen.

Verder doet u maar wat u nodig acht, de bal ligt bij u, we zullen zien wat de rechtbank hierover zegt. En als dit rechterlijk kan, zal ik een tegeneis aanvoeren voor de stress die u mij bezorgt.

Nog een kleine bemerking, het gaat hier over de hoofdsom van 15 euro. Waar zijn jullie mee bezig? Misschien toch eens het marketing leerboek herlezen Service après vente? Zodat de handelsgeesten van uw opdrachtgever weer helder zijn. Wat heeft uw opdrachtgever nu verdient? Uw klant zijn dienstencentrum is in de fout gegaan. Als klant moet ik daar niet voor opdraaien.

Sinds ons geschil heb ik geen bestellingen meer geplaatst, ook mijn bedrijf niet, ook mijn familie niet. Een excuus zou misschien niet misplaatst zijn en de relatie normaliseren.

mbg