Opstijgend vocht - Optrekkend vocht

Image

Verklaring opstijgend vocht in de muur

Metselwerk dat in contact staat met de bodem, is onderhevig aan opstijgend vocht. Het is zinloos de sporen van opstijgend vocht te verbergen achter een laag verf, cement of aluminiumfolie. Na enige tijd worden de vochtplekken toch weer zichtbaar, en aan het oorzakelijke probleem heeft u niets gedaan.

Bij nieuwbouw plaats men een horizontaal waterdicht membraan op het metselwerk boven de vloerpas en zo wordt de vocht-opstijging onderbroken. Het membraan tegen opstijgend vocht herkend u aan de zwarte kleur en zit meestal in de eerste voeg boven uw vloer. Dit noemt men de vloerpas.

Bij gebouwen ouder dan 40 à 50 jaar is deze vochtkeringslaag niet aanwezig of is de vochtkeringslaag verstorven. Indien er opstijgend vocht is bij nieuwe gebouwen heeft men waarschijnlijk te maken met een fout in de bouwconstructie.

Capillaire werking in de poriën van poreuze materialen.

Capillaire opstijging kan in poreuze materialen plaatsvinden. Meestal bevatten deze materialen poriën die met elkaar verbonden zijn. Langs deze verschillende poriën kan het water zich verplaatsen. Daar bakstenen poreuze materialen zijn kan het water dat in de baksteen aanwezig is zich in de poriën van de baksteen verplaatsen en dit van de grote naar de kleine poriën toe. Grote en kleine poriën zijn in de baksteen met water gevuld daar waar in de steen een hoog vochtgehalte heerst, enkel de kleine poriën zijn in de baksteen met water gevuld daar waar in de steen een laag vochtgehalte heerst. De waterverplaatsing in bakstenen door opgezuiging komt tot stand door de capillaire krachten. Deze krachten ontstaan door een wisselwerking tussen de poriewanden en het water. Ieder materiaal dat in het metselwerk aangewend wordt bevatten poriën in de massa. Het gehele poriën volume dat in het materiaal aanwezig is duidt de mate van porositeit aan.

capillaire bewegingCapillaire opstijging kan best voorgesteld worden onder de vorm van verschillende buizen die poriën voorstellen. De afbeelding geeft de voorstelling van capillaire opstijging weer. Wanneer u de eerste porie (buis 1) bekijkt dan ziet u dat het water aan de wanden opgetrokken wordt. Dit wordt ‘welving’ genoemd en ontstaat aan de twee buiszijden. Bij porie twee (buis 2) ziet u dat de buisdiameter verkleind is en bij een zekere diameter komen de snijpunten van de ontstane welvingen met de waterspiegel zeer dicht bij elkaar zodat ze elkaar aanraken. Hier wordt er een ‘kuiltje’ gevormd. Bij porie 3 (buis 3) is de buisdiameter nog harder verkleind dan bij porie 1 en 2, hier ontstaat een ‘capillair’. De identieke krachten die voor het ontstaan van de welvingen gezorgd hebben, zullen nu voor het omhoog zuigen van het water zorgen

Werkwijze behandelen opstijgend vocht – duurzame oplossing.

Er wordt een rij gaatjes geboord met een onderlinge afstand van 10 cm, met een diameter van 13 mm, met een horizontaal of zigzag patroon.
Daarna wordt door middel van een pomp onder lage druk vochtwerende producten ingespoten tot er een verzadiging optreedt. Zo alleen bekomt men een optimaal resultaat.

Werkingsprincipe injecteren tegen opstijgend vocht

Het injecteren gebeurt onder lage druk met vloeistoffen of pasta’s. Wij gebruiken geen milieuvervuilende producten, onze producten die conform zijn met de nieuwe milieuwetgeving, wat betreft het verbod op gebruik van solventen in de bouwnijverheid (2008). De microsiliconen dringen diep door tot in de fijnste poriën van het metselwerk. Hierdoor ontstaat een optimale verzadiging. Er treed een reactie op tussen de aangebrachte microsiliconen en het aanwezige silicium, waarbij een onomkeerbare verbinding ontstaat. Deze siliciumverbinding vormt een ononderbroken vochtwerende zone. Dit stopt dan ook opstijgend vocht definitief. Op de werken heeft u 30 jaar garantie.

Producteigenschappen bij injectie opstijgend vocht

Microsiliconen-oplossing

– hoog penetratievermogen

– oplosmiddelvrij dus milieuvriendelijk.

– langdurig werkzaam (onomkeerbare siliciumverbinding)

– De gebruikte producten zijn ATG gekeurd

Prijzen injectie tegen optsijgend vocht

Vochtbestrijding tegen opstijgend vocht kunnen wij realiseren door de muur te injecteren met waterwerende producten. Door de onderste metsellagen ondoordringbaar te maken bouwen wij een nieuw vochtscherm op. Aldus maken wij een nieuwe waterkeringslaag op de juiste plaats.

Deze handeling wordt professioneel uitgevoerd met de juiste producten waardoor je later geen problemen meer hebt met optrekkend vocht. Als voorbereiding dient besmet pleisterwerk verwijdert te worden. richtprijzen injecteren 60 à 80 euro per meter.

Prijzen Afwerking

Met onze behandeling bent u snel toe aan herbezetting. Hiervoor kapt men het best de oude pleisterlaag af tot 15 cm hoger dan de vroegere natte of beschadigde strook. Opstijgend vocht bevat niet alleen water maar ook zouten die hygroscopisch zijn, dit betekend dat de aanwezige zouten die aan de oppervlakte komen van uw metselwerk of stucwerk vocht uit de omgeving aantrekken en zo vieze zwarte plekken veroorzaken, ook kan het stucwerk komen los te zitten.

Om zoutimmigratie te voorkomen brengen wij eerst een beschermende laag aan voor we uiteindelijk verder afwerken. De meest voorkomende zouten zijn: nitraten, sulfaten en chloriden. Deze zouten kunnen overal voorkomen en zorgen voor veel schade aan het pleisterwerk, behang en andere afwerkingslagen in uw woning. Richtprijs per meter afwerking folie incluis 55 à 90 euro per meter.

Totale prijs afwerking inclusief

De meeste uitvoeringen bij Rodinia liggen in een gemiddelde grootorde van 1500,00 euro tot 4000,00 euro. Wees voorzichtig met te goedkope prijzen, aanbieders met goedkope prijzen verdwijnen van de markt en laten onbehandelde garantiegevallen achter. Prijzen op de markt voor het behandelen van muren zijn afhankelijk van factoren zoals publiciteitsbudget, kosten voor vertegenwoordiging, offertekosten, vaste bedrijfskosten enz…

De prijzen kunnen sterk schommelen tussen de goedkoopste en de duurste aanbieder.

Vraag vandaag nog offerte voor behandeling opstijgend vocht

Straat, nr,
Stad/Gemeente

Kostprijs Injecteren muren

Bent u benieuwd naar de kosten van deze herstelwerkzaamheden, maakt u dan nu gebruik van ons offerteformulier. U verbindt zich tot niets maar bent wel op de hoogte van onze prijzen.

30 jaar garantie tegen opstijgend vocht

Wij herstellen het beton aan uw gebouw grondig en werken netjes af. Aarzel niet, neem vrijblijvend contact op. Wij zorgen voor een snelle offerte. Ons werkingsgebied ligt in een straal van 50 km rond Gent.

Extra Service

“Ook voor pleisterwerken kan u een vrijblijvende offerte vragen.

“Wij kunnen u de beste behandeling geven aan de meest correcte prijs”

Zie ook Eso-bouw