Rodinia kop website
Renovatieplicht - Energietransitie

Is in 2023 een renovatie verplicht?

Bij aankoop van een woning wordt je er op gewezen. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in die renovatieplicht? De renovatieplicht is van kracht op alle aankopen van woningen en appartementen vanaf begin 2023. Het doel van deze maatregelen is om de EPC-scores van woningen te verbeteren en daarmee ook de uitstoot te verminderen.

EPC en renovatieplicht

Het meet instrument is het EPC attest. Als je eenmaal begrijpt wat een EPC certificaat is en wat er vermeld wordt, kun je de budgettering voor de renovatiekost op lange termijn beter inschatten. Na het lezen van dit artikel zal je zien dat de doelen haalbaar zijn zonder al te veel stress over de mogelijke kosten. Om er zeker van te zijn dat je op de goede weg bent, is het belangrijk om je in te lezen over de verschillende labels en wat ze betekenen. Dit zal je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over je energie-efficiëntiedoelen.

EPC certificaat eenvoudig uitgelegd

Verwacht verbruik volgens epc score

Een EPC attest is een certificaat dat informatie verschaft over de energiezuinigheid van een woning aan de hand van een energieprestatiescore en een energiezuinigheidlabel, samen met aanbevelingen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Het is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning en helpt potentiële kopers of huurders bij het beoordelen van de energieprestaties van een woning.

Energieprestatiescore: Dit is een cijfer dat aangeeft hoeveel energie de woning verbruikt per vierkante meter per jaar (uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar). Een lagere score wijst op een energiezuinigere woning.

Energiezuinigheidlabel: Dit label geeft de energieprestatie van de woning aan op een schaal van A+ tot F. Een A+-label betekent dat de woning zeer energiezuinig is, terwijl een F-label aangeeft dat de woning zeer energieverslindend is.

Aanbevelingen: Het EPC attest bevat ook aanbevelingen om de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen helpen bij het nemen van maatregelen om het energieverbruik te verminderen en de energieprestaties te verbeteren.

EPC attest, verschillende categorieën toegelicht

Score F

Een score van F is de slechtste score en geeft aan dat het gebouw zeer energieverspillend is en een zeer lage energie-efficiëntie heeft. Kenmerken van een gebouw met score F zijn: slechte of geen isolatie, enkel glas, verouderde verwarmingssysteem, houten inkomdeur.

Maatregelen die kunnen helpen om van score F naar score E te gaan, kunnen onder andere zijn het verbeteren van de isolatie van het dak, het aanbrengen van recent gefabriceerd dubbel glas.

Met goed geïsoleerde buitendeuren is het zelfs mogelijk om al direct naar Score C te gaan

Score E

Een score van E geeft aan dat het gebouw nog steeds energieverspillend is, maar er zijn enkele verbeteringen aangebracht ten opzichte van score F.

Om van score E naar score D te gaan, kunnen maatregelen worden genomen, zoals het verbeteren van de gevelisolatie waaronder spouwmuurisolatie, het installeren van een energiezuinige boiler, het gebruik van energiezuinige huishoudelijke apparaten, het implementeren van slimme energiebeheersystemen.

EPC Attest D

Score D

Een score van D geeft aan dat het gebouw een gemiddelde energie-efficiëntie heeft, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.

Maatregelen om van score D naar score C te gaan, kunnen onder andere zijn het aanbrengen van vloerisolatie, het aanbrengen van buitengevelisolatie, het gebruik van zonne-energie voor waterverwarming, het installeren van ventilatiesystemen, het implementeren van energiezuinige regelingen voor verwarming en koeling.

Score C

EPC Attest C

Een score van C geeft aan dat het gebouw een redelijk goede energie-efficiëntie heeft, maar er zijn nog verdere verbeteringen mogelijk. Maatregelen om van score D naar score C te gaan, kunnen onder andere zijn het aanbrengen van vloerisolatie, het aanbrengen van buitengevelisolatie, het gebruik van zonne-energie voor waterverwarming, het installeren van ventilatiesystemen, het implementeren van energiezuinige regelingen voor verwarming en koeling.

Score B

Een score van B geeft aan dat het gebouw een goede energie-efficiëntie heeft en relatief weinig energie verspilt.

Om van score C naar score B te gaan, kunnen maatregelen worden genomen, zoals het isoleren van leidingen en kanalen, het gebruik van energiezuinige apparatuur en verlichting, het installeren van zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen, het implementeren van slimme energiemanagementsystemen.

Score A

EPC attest score A

Een score van A geeft aan dat het gebouw zeer energiezuinig is en een uitstekende energie-efficiëntie heeft. Maatregelen die kunnen helpen om van score B naar score A te gaan, kunnen onder andere het bereiken van bijna-nul energiegebouwnormen, het maximaliseren van energiebesparende maatregelen, het gebruik van geavanceerde energiezuinige technologieën, het implementeren van energieopslag- en terugwinningssystemen.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte maatregelen en stappen die nodig zijn om van de ene score naar de andere te gaan, afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder het type gebouw, de specifieke energieprestatiekenmerken. De beschreven maatregelen zijn niet noodzakelijk chronologisch te volgen.

Een gouden raad: Beperk eerst de verliezen alvorens te investeren in technieken. Met doorgedreven isolatie kan je vlot score B halen zonder te investeren in technieken.

Welke verplichting heeft de koper van een woning vanaf 2023?

Energie transitie - score epc

De renovatieverplichting is van kracht op alle aankopen van woningen en appartementen vanaf begin 2023. De verplichting geldt voor de feitelijke toestand op het moment van het verlijden van de akte of het vestigen van het zakelijke recht van opstal of erfpacht. Het maakt niet uit wat de latere plannen zijn met het huis of appartement. De termijn van 5 jaar gaat in op de datum van verlijden van de akte of op de datum van vestiging van het zakelijke recht van opstal of erfpacht. Als de akte bijvoorbeeld is verleden op 1 februari 2023, dan moet aan de renovatieverplichting zijn voldaan op 1 februari 2028.

Eigenaren van vastgoed worden voorlopig nog ontzien, maar dit zal niet lang duren. Tegen 2025 moeten alle appartementen en rijhuizen op zijn minst het E-niveau bereiken. Tegen 2030 wordt deze norm verhoogd naar het D-niveau en tegen 2040 streven we naar het C-niveau.

Voor vrijstaande of halfopen bebouwing zijn de normen iets minder streng: in de eerste fase moeten zij streven naar een F-score, om vervolgens te verminderen tot E en uiteindelijk in 2040 een D-score te behalen.

Chronologische volgorde van de renovatieverplichting bij een woning

Tijdschema renovatieplicht

Chronologische volgorde van de renovatieverplichting bij een appartement

Tijdschema renovatieplicht appartement