Koptekst website rodinia

Plat dak vernieuwen met kwaliteitsaannemer

Reclame logo rodinia

Onze kwaliteitsaannemers onderhouden en herstellen platte daken. Zij doen dat op een veilige manier. Plaatsen van Epdm of roofing, met of zonder isolatie. Uiteraard zijn ze ook thuis in de afwerking van dakranden. Ze informeren u graag over de voor- en nadelen van de verschillende systemen.

Bijhorende isolatiewerken worden ook uitgevoerd. Onze aannemers zijn specialist bij het renoveren van uw bestaande woning. Koepels plaatsen is geen probleem.

De hellingsgraad van een plat dak

Een plat dak is een horizontaal dak. Een plat dak heeft een hellingsgraad van maximaal 8 graden. Bij een hellingsgraad groter dan 8 graden spreekt men van een hellend dak. De hellingsgraad heeft het vermogen om regenwater van het dak af te laten lopen. Wanneer een plat dak geen hellingsgraad heeft zou het zware regenwater blijven liggen en tot lekkages leiden. Minieme plassen kunnen echter geen kwaad.

Herstellen, repareren of renovatie plat dak

Oog voor detail bij plaatsen van plat dak.

Aandachtspunten bij een plat dak.

Wanneer u woning een plat dak heeft zijn er verschillende punten die u zelf kan nakijken.
Hemelwater kan via diverse delen van de constructie zich een weg naar binnen banen: Opkanten, afvoeropeningen, afvoerreservoirs enzovoort.

1 – Infiltratie hemelwater via de opkanten

De opkanten tegen een opgaande muur of dorpel moeten minimaal 10 cm hoog zijn vanaf het afgewerkte dakvlak, waterondoorlatend zijn en op een waterkering die in de muur aangebracht is (op dit niveau gedurende de ruwbouw) aangesloten zijn. Opkanten dienen waterdicht aangesloten te zijn en een adequate hoogte te hebben.

2 – Hemelwater insijpeling via tapgat

Een tapgat mag niet omhooggetrokken zijn want dit zal plasvorming tot gevolg hebben zodat het gat niet goed zijn werk kan uitoefenen. Wanneer u een lek rond het tapgat opmerkt kan de oorzaak van de afvoeraansluiting afkomstig zijn, maar het lek kan ook een geheel andere oorzaak hebben.De regenafvoer

Via een vuistregel kan u bepalen welke diameter de regenafvoer moet hebben: diameter van de regenafvoer = een minimale diameter van 100 mm per 80 m² dakoppervlak. De diameter van de regenafvoerbuizen moeten minimaal overeenkomen met de diameter van de afvoeropening (het tapgat).

3 – Reiniging van goten en afvoeren

U kan best goten, afvoerbakjes en afvoeren tijdig reinigen (+- 2x/jaar) zodat deze voor geen verstoppingen kunnen zorgen.

4 – Resterende check-punten.

De hoeken, naden en de dakhuid

Hoeken bestaande uit lood of zink moeten zeker van een waterdichte afwerking genoten hebben. Bij slecht weer en stormweer bestaat de mogelijkheid dat regenwater achter iedere openstaande naad geblazen wordt. Voornamelijk aan de kant van het zuidwesten tot het noordwesten kan dit drastische gevolgen teweeg brengen. Als er spanningen op uw dakhuid aanwezig zijn, dan kan dit betekenen dat het waterdichtingsmembraan niet goed bevestigd werd in de randzones. Door het ontstaan van de verouderingskrimp zal de dakhuid op de randen en de afvoeren gaan trekken. Na tijdsverloop zal de dakhuid scheuren zodat er lekkages ontstaan.

Professionele firma of plaatser nodig? Nu offerte aanvragen

Formulier vraag een offerte

Laat dit veld blanco