Rodinia kop website

Vochtbestrijding

Vochtbestrijding – 7 belangrijkste oorzaken.

No 1 Vochtbestrijding opstijgend vocht

Vochtbestrijding. Uitbloeiende zouten aan voet van de muur door opstijgend vocht
Zoutuitbloeing opstijgend vocht

Om opstijgend vocht definitief op te lossen gebeurt er eerst een vooronderzoek. Daarna wordt beslist welke methode van vochtbestrijding er zal gehanteerd worden. De meest gebruikte methode om capillaire beweging van opstijgend vocht te stoppen is het injecteren van de muren.

Injecteren van de muren gebeurt het beste met een product bestaand uit 4 polymeren. Het product bevat geen water of zouten. Volgende materialen kunnen bij bestrijding van opstijgend vocht worden behandeld: Volle baksteenmuren, Natuursteenmuren, Gevelsteen, Cellenbeton, Holle en volle betonblokken, holle baksteen of snelbouwsteen.

De injectievloeistof dient een atg keuring A+ A+ A+ te hebben om het resultaat te kunnen garanderen. Goedkopere producten die in doe het zelf zaken worden aangeboden hebben die keuring niet. Het ingrijpend werk tezamen met de kostprijs van het uitvoeren van injectiewerken kan moeilijk afhankelijk gemaakt worden van niet gekeurde producten.

Behandeling van opstijgend vocht

No 2 Vochtbestrijding bij condensatie

Zichtbare condensatie op vensterramen
Condensatie op vensterraam

Condensatie op muren is  veelal de combinatie van twee oorzaken. Een fout in de constructie in combinatie met het bewonersgedrag. Het bewonersgedrag kan je veelal weinig bijsturen. De constructiefout kan altijd opgelost worden.

Veelal zal er plaatselijk moeten geïsoleerd worden om de condensatie te verminderen. Dit kan langs buiten of langs binnen. Een ventilatiesysteem is in veel gevallen aangewezen. Soms moeten zelfs beide systemen gecombineerd worden.

Meer over Condensatie

No 3 Vochtbestrijding in de kelder

Kelderdichting

Bij vochtbestrijding in kelders kan je kiezen voor verschillende methoden. Een nieuwe bekuiping is dan wel het doeltreffendst, maar is ook de duurste oplossing. Bij renovatie van de kelder dienen eerst alle actief lekkende scheuren hersteld te worden. Vervolgens moet de kelder grondig gereinigd worden. Ook dient er aandacht besteed te worden aan de zouten in de muur.

Daarna kan er gestart worden met het aanbrengen van een waterdichte bezetting. In sommige gevallen volstaat het om bij kleine lekken een herstellingen uit te voeren. Daardoor is het kostenplaatje toch een stuk lager dan bij de totale vochtbestrijding in de kelder. Hier geld geen tienjarige garantie. Dit gezien het een plaatselijke herstelling is, maar het kostenplaatje is dan ook heel stuk lager.

Meer over vochtbestrijding in de kelder

No 4 Vochtbestrijding bij Doorslaand vocht op het gevelvlak

Als de gevel in goede staat is volstaat het meestal om de gevel te impregneren. In andere gevallen zal bij vochtbestrijding eerst overgegaan worden tot reinigen en renovatie van de gevel. Daarna kan een behandeling tegen doorslaand vocht succesvol uitgevoerd worden.

Onze aannemers werken met kwaliteitsproducten en deze worden dan ook in de offertes genoemd. Het is mogelijk dat de voegen niet meer in goede staat zijn. Dan zal er moeten overwogen worden of de gevel moet hervoegd worden alvorens tot impregneren wordt overgegaan. Gevolgschade aan het pleisterwerk langs de binnenzijde dient deskundig hersteld te worden met de nodige aandacht voor zouten in de muur.

Meer over doorslaand vocht

No 5 Vochtbestrijding  gevolg Hemelwater via het dak

Een oud dak met structurele problemen dient vernieuwd te worden. Platformen dienen ter plaatse worden geïnspecteerd om een oplossing te formuleren.

Lekkage plat dak

No 6 Vochtbestrijding Betonrot

Verkankerd beton dient verwijdert te worden.  De bewapening wordt gereinigd en er wordt een aanhechtingslagen aangebracht. Nadien kan de constructie in de originele staat gebracht worden.

Betonrot herstellen

No 7 Vochtbestrijding onduidelijke oorzaken

Lucht uit de woning bevat vocht, bij infiltratie tussen isolatie krijg je dauw. De condens geraakt niet opgedroogd en is een voedingsbodem voor schimmels. Bij problemen zal de binnenzijde dienen ontmanteld te worden. Nieuwe isolatie plaatsen en een afdoend dampscherm plaatsen. Een dampscherm dient volledig aan alle bouwdelen aan te sluiten zodat er absoluut geen damp uit de woning in de isolatie kan doordringen.

Dit is een van de mogelijke oorzaken van vochtoverlast in een gebouw, maar er zijn er nog veel meer… Daarom hebben wij een unieke service om bij onduidelijke oorzaken u te helpen.

Vraag advies aan een onafhankelijk vochtexpert

Overzichtstabel opsporen van vochtoorzaken

Een vochtprobleem kan diverse oorzaken hebben. Om vocht in uw woning een halt toe te roepen is een correcte diagnose van symptomen en oorzaken van het vocht in uw woning essentieel. Wij bieden u via deze pagina een robuust overzicht van symptomen met hun onderliggende oorzaken. Let wel, een vochtprobleem is een complex probleem, dit wil zeggen dat bijkomend onderzoek dikwijls noodzakelijk is.

Manifestatie van:Doorsijpeling van regenOptrekkend vochtLekkenCondens
Vochtige vloeren * *
Waterdamp   *
Een hoge luchtvochtigheid   *
Vocht tegen Zuid- en West muren*   
Vocht tegen Oost- en Noord muren   *
Vocht bij aluminium ramen   *
Het vochtig worden van de binnenbekleding   *
Het voorkomen van onregelmatige vlekken op de binnenmuur*  *
Aanwezigheid van schimmel op de binnenmuur** *
Aanwezigheid van uitbloeiingen op de buitenmuur**  
Vocht dat niet hoger dan 1 m aanwezig is *  
Aanwezigheid van vocht voornamelijk bovenaan op de muur  * 
Aanwezigheid van algen, mossen op de buitenmuur*** 
Aanwezigheid van vochtige vlekken op de buitengevel*** 

De steeds verder stijgende energieprijzen jaagt de gasrekening de hoogte in. Je denkt er dan misschien aan om de verwarming af te zetten in bepaalde ruimtes. Dit heeft echter enkele bijkomende vervelende bijverschijnsels. Koude muren werken namelijk vochtproblemen in de hand.


Condens is de schuldige. In een binnenruimte met een temperatuur van 21 graden zal er amper condensvorming zijn. Wanneer de temperatuur zakt, stijgt de relatieve luchtvochtigheidsgraad en treedt er sneller condensatie op. Wanneer je de verwarming in huis vermindert, zal de temperatuur aan het oppervlakte van de muur dalen, zeker bij slecht geïsoleerde muren. De waterdamp in de lucht slaat dan neer op koude muren en plafonds. Lokaal krijg je dan schimmelproblemen.


Hoe vroeger je het vochtprobleem door condens aanpakt, hoe makkelijker het op te lossen valt. Condens is een oppervlakkig probleem dat je meestal makkelijk oplossen. Blijvende schade aan verf of behang is niet uit te sluiten.